Members

Supervisor

 • Yuqi Chen (陈宇奇)

Current Ph.D Students

 • JulianAndres JiYang(2021.09-), co-supervised with Fu Song
 • Pu Sun(2018.09-), co-supervised with Fu Song
 • Luwei Cai(2018.09-), co-supervised with Fu Song

Current Master Students

 • Hongru Wei (2023.09-)
 • Shibo Yu (2023.09-)
 • Feiyue Chen (2023.09-)
 • Xi Yang (2023.09-)
 • Haitao Hu (2022.09-)
 • Guowei Yang (2022.09-)
 • Huijia Sun (2022.09-)
 • Qingyuan Hu (2022.09-)
 • Mingke Yang (2021.09-), co-supervised with Yutian Tang

Undergraduates

 • Chenning Huang (2023.07-)
 • Zeyu Zhao (2023.07-)
 • Junzhe Yu (2023.04-)